2940 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Akronieme

'n Akroniem is 'n tipe afkorting wat as 'n woord uitgespreek kan word. Daar is twee soorte akronieme:

 • Letternaamwoorde: die name van die letters word gebruik om die woord uit te spreek. Byvoorbeeld: MIV word uitgespreek as em ie vee
 • Letterklankwoorde: die akroniem word soos enige gewone woord uitgespreek. Byvoorbeeld: vigs (verworwe immuniteitsgebreksindroom)

 


Voorbeelde van letterklankwoorde

 

 • Absa: Amalgameerde Banke van Suid-Afrika
 • ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Amerikaanse Standaardkode vir Inligtingsuitruiling)
 • Benelux: België, Nederland en Luxemburg
 • Cosatu: Congress of South African Trade Unions
 • FIFA: Fédération Internationale de Football Association - Internasionale Voetbalfederasie
 • Gestapo: Geheime Staatspolizei  (in Nazi-Duitsland)
 • HAT: (Verklarende) Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal
 • INRI: Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum (Jesus die Nasarener, (die) koning van die Jode)
 • Interpol: Internasionale Kriminele Polisiekommissie
 • laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (ligversterking deur gestimuleerde uitlaat van straling)
 • Nasa: National Aeronautics and Space Administration (Nasionale Lugvaart- en Ruimte-administrasie)
 • Navo: Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie
 • Noksa: Nasionale Olimpiese Komitee van Suid-Afrika
 • NUMSA: Nasionale Unie van Metaalwerkers van Suid-Afrika
 • radar: Radio Detecting and Ranging
 • Rica: Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related Information Act (Wet op die Onderskepping van Inligting en Voorsiening van Kommunikasieverwante Inligting)
 • Sapa: Suid-Afrikaanse Pers-Assosiasie
 • Sasol: Suid-Afrikaanse Steenkool-, Olie- en Gaskorporasie
 • UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
 • UNICEF: United Nations Children's Fund (Verenigde Nasies se Kinderfonds)
 • Unisa: Universiteit van Suid-Afrika


Voorbeelde van letternaamwoorde

 • MIVmenslike immuniteitsgebreksvirus
 • MIDMisdaadinligtingsdiens
 • NWU: Noordwes-Universiteit
 • VOO: verdere onderwys en opleiding
 • JE of JEB: Johannesburgse Effektebeurs
 • HTTP: hiperteksoordragprotokol
 • GPS: globale posisioneringstelsel

  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties