Mobiele weergawe | Na groot weergawe
Slegs hoofletter

'n Sin begin gewoonlik met 'n hoofletter. Byvoorbeeld:

 • Die skape wei in die lande.
 • Ons gaan môre dorp toe.

Wanneer 'n sin met die onbepaalde lidwoord 'n begin, word die volgende woord met 'n hoofletter geskryf. Byvoorbeeld:

 

 • 'n Rekenaar is 'n wonderlike ding.
 • 'n Groot aantal mense het by die fees opgedaag.

Dieselfde geld ook wanneer 'n sin met 't, 'k, of 's begin. Byvoorbeeld:

 • 't Is werklik 'n groot probleem!
 • 'k Weet nie so mooi nie...
 • 's Regtig interessant, hoor!

As die eerste woord in 'n sin 'n simbool is, word die volgende woord nie met 'n hoofletter geskryf nie. Byvoorbeeld:

 • 50 skape wei in die veld.
 • R50 is al wat ek het.

Eiename en plekname word gewoonlik met 'n hoofletter geskryf. Byvoorbeeld:

 • Johan
 • Mercedes-Benz
 • Nando's
 • Drakensberg 
 • Johannesburg
 • Karoo
 • Weskus

Afleidings van geografiese eiename (plekname) en taalname word ook met hoofletters geskryf. Byvoorbeeld:

 • Kaapse, Europese, Amerikaanse
 • Kapenaar, Europeër, Amerikaner 
 • Afrikaanse, Engelse, Griekse, Spaanse

Straatname word altyd met 'n hoofletter geskryf. Byvoorbeeld:

 • Kerkstraat
 • Veertiende Laan
 • 5de Straat 

Name van belangrike geskiedkundige gebeure of tye word met 'n hoofletter geskryf. Byvoorbeeld:

 • die Anglo-Boereoorlog
 • die Tweede Wêreldoorlog (maar: Dit kan lei tot 'n derde wêreldoorlog.)
 • die Renaissance (maar: Mbeki het gepleit vir 'n nuwe renaissance in Afrika.)
 • die Verligting 

Dae van die week en die name van maande word met hoofletters geskryf. Byvoorbeeld:

 • Maandag, Dinsdag, Woensdag
 • Januarie, Februarie, Maart

Die name van openbare vakansiedae en ander feesdae word ook met hoofletters geskryf. Byvoorbeeld:

 • Vryheidsdag, Menseregtedag, Werkersdag
 • Kersfees, Paasfees of Pasga of Pesach, Chanoeka, Ramadaan
 • Moedersdag, Vadersdag, Internasionale Boomplantdag

Die name van tale word met hoofletters geskryf. Byvoorbeeld:

 • Engels, Afrikaans, Zoeloe, Xhosa
 • Standaardafrikaans, Sypaadjie-afrikaans, Kanselafrikaans
 • Ou Engels, Oudengels

Die name van gode en opperweses word ook met hoofletters geskryf. Byvoorbeeld:

 • God
 • Allah
 • Zeus


In samestellings met persoons- en plekname, word die hoofletters van die eienaam behou. Byvoorbeeld:

 • Rina Hugo-roos
 • Dooie See-rolle of Dooie Seerolle

 


Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties