Mobiele weergawe | Na groot weergawe
Lees-/skryftekens

Skryftekens (oftewel diakritiese tekens) hou verband met spelreëls en die betekenis en uitspraak van woorde. Korrekte skryftekens is noodsaaklik vir korrekte spelling. Byvoorbeeld:

 

Leestekens gee vir die leser leiding oor hoe die sin gelees moet word. Dit help gewoonlik met die betekenis en vloei van 'n sin. Byvoorbeeld:


Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties