3896 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 05-08-2019 (vlak 2)Geen vorige toets beskikbaar nie 05 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 05-08-2019 só ingevul:Dinge sal langsamerhand verbeter, nie oornag nie.
Wat is die woordsoort van "langsamerhand" in bostaande sin?33 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
4 % (afgerond)voegwoord
5 % (afgerond)selfstandige naamwoord
58 % (afgerond)bywoord 

'n Bywoord modifiseer die werkwoord of 'n byvoeglike naamwoord. 'n Mens kan bepaal of 'n woord 'n bywoord is deur te kyk of die woord die vraag "Hoe?" van die werkwoord of adjektief beantwoord, byvoorbeeld: Hoe sal dinge verbeter? Die antwoord: langsamerhand.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Joyce se kinders gaan na 'n ........ toe.


9 % (afgerond)privaat skool of private skool 
31 % (afgerond)privaat skool of privaatskool of private skool
49 % (afgerond)privaatskool of privaat skool
12 % (afgerond)slegs privaat skool

Byvoeglike name soos "privaat" word gewoonlik los van die daaropvolgende selfstandige naamwoorde geskryf, behalwe in gevalle van betekenisverdigting en samestellende samestellings.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Hierdie ........ is baie kleiner as wat ons in die ou dae op skool gebruik het.


6 % (afgerond)projektorkie
2 % (afgerond)projektoretjie
91 % (afgerond)projektortjie 
projektordjie

Woorde wat met “l”, “n”, of “r” eindig en wat deur ’n tweeklank, [ә] of lang vokaal voorafgegaan word, kry ’n “-tjie” in die verkleiningsvorm (AWS 17.6).
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
As my geheue my nie ........ speel nie, het jy laas ʼn ander meisie gehad.


1 % (afgerond)gholf
77 % (afgerond)parte 
13 % (afgerond)kaart
9 % (afgerond)saam

Die uitdrukking "parte speel" beteken ‘in die steek laat’. (Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
59% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties