4231 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 04-06-2020 (vlak 2)vorige toets 04 JUN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 04-06-2020 só ingevul:Dit is verblydend om te sien hoeveel mense in Beter Afrikaans ........ .


5 % (afgerond)belang stel
26 % (afgerond)belangstel of belang stel 
69 % (afgerond)belangstel

ʼn Wisselvorm is ʼn alternatiewe spelling van ʼn woord wat steeds korrek is, byvoorbeeld, “belangstel – belang stel”; “Mexiko – Meksiko”; “restaurant – restourant”; “Chinees – Sjinees”.
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
Die ........ winkelassistent is altyd vriendelik en behulpsaam teenoor my.


gaafs
1 % (afgerond)gafe
2 % (afgerond)gaaf
97 % (afgerond)gawe 

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
My ........ Piet teel ayrshires, friese en jerseys, want afrikaners en bramane is nie goeie melkproduseerders nie.90 % (afgerond)oom 
ohm
10 % (afgerond)Oom
Ohm

Wanneer 'n voornaamwoord ("my") voor 'n persoonsnaam ("oom") staan, word die persoonsnaam nie met 'n hoofletter geskryf nie.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Doreen sal stellig vanaand kom kuier.
Wat is die woordsoort van "stellig" in bostaande sin?61 % (afgerond)bywoord 
26 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
10 % (afgerond)voegwoord
3 % (afgerond)voornaamwoord

Bywoorde modifiseer die adjektief of die werkwoord in 'n sin. 'n Mens kan bepaal of 'n woord 'n bywoord is deur te kyk of die woord die vraag "Hoe?" van die werkwoord of adjektief beantwoord. Byvoorbeeld, hoe sal Doreen vanaand kom kuier? Die antwoord "stellig". Die woord "stellig" beteken 'na alle waarskynlikheid'.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties