2940 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 16-05-2024 (vlak 3)vorige toets 16 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 16-05-2024 só ingevul:Abel het hom eers van die waarheid omtrent die saak ........ , voordat hy vir Sanet daarmee gekonfronteer het.


1 % (afgerond)gevergewis
1 % (afgerond)verwis
1 % (afgerond)gewis
97 % (afgerond)vergewis 

Sommige werkwoorde neem nie die voorvoegsel "ge-" in die verlede tyd nie. Dit sluit woorde in wat in die teenwoordige tyd begin met "ver-", "be-", "ge-", "her-", "er-", "ont-", "weer-" en "onder-".
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Die ........ van kleur in die skildery is mooi.


18 % (afgerond)afwisselling
1 % (afgerond)afwiseling
2 % (afgerond)awisseling
79 % (afgerond)afwisseling 

Aangesien die "i" in "wissel" kort en beklemtoon is, word dit gevolg deur 'n dubbel-"s".
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Daar is vandag heeldag 'n kragonderbreking in die buurt weens werk aan ........ .


94 % (afgerond)hoëspanningskragdrade 
hoë spannings-kragdrade
3 % (afgerond)hoë spanningskragdrade
2 % (afgerond)hoëspannings kragdrade

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "hoë"+ selfstandige naamwoord "spanning") en ʼn selfstandige naamwoord "kragdrade. Die "-s-" is 'n verbindingsklank. Ander voorbeelde sluit in "hoëhakskoen", "ekonomieseklaspassasier" en "tweedehandseboekwinkel".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die ........ is in 'n grot in die Wesoewer tussen 1946 en 1956 ontdek.


14 % (afgerond)Qumran-rolle
40 % (afgerond)Qumranrolle
32 % (afgerond)Koemranrolle
13 % (afgerond)Qoemranrolle 

Sommige internasionale plekname word gedeeltelik verafrikaans. Woorde van vreemde herkoms met ʼn gedeeltelik verafrikaanste spelling val in die tussenklas.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
71% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties