3729 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 07-10-2019 (vlak 3)Geen vorige toets beskikbaar nie 07 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 07-10-2019 só ingevul:'n Mens moet nie oor dinge wat ........ is, praat nie.


99 % (afgerond)taboe 
1 % (afgerond)taboo
tabu

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
Ons sal ʼn plan moet maak om die ........ wattelbome in die kloof uit te roei.1 % (afgerond)vloot
43 % (afgerond)kolonie 
25 % (afgerond)oerwoud
31 % (afgerond)klomp

ʼn Versameling indringerplante word ʼn "kolonie" genoem. (Bron: WAT)

Sien ook die bladsy Versamelname.
Met die brandstofprys ........ , sal ons nie Kaap toe ook kan reis nie.


73 % (afgerond)in ag geneem 
4 % (afgerond)in aggeneem
22 % (afgerond)inaggeneem
1 % (afgerond)inag geneem

"In ag geneem" en "in ag genome" word los van mekaar geskryf, maar "inagneming" en "inagname" word vas geskryf.
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
In die Kaap reën dit meestal in die winter.
Wat is die woordsoort van die woord "meestal" in bostaande sin?


4 % (afgerond)voornaamwoord van manier
11 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
2 % (afgerond)selfstandige naamwoord
82 % (afgerond)bywoord van wyse 

Bywoorde beskryf die adjektief of die werkwoord in 'n sin. Daar is verskillende soorte bywoorde, byvoorbeeld bywoord van wyse - "abrup", bywoord van wyse - "meestal", bywoord van graad - "besonder" en bywoord van modaliteit - "dalk".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
74% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties