3506 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 24-01-2020 (vlak 1)vorige toets 24 JAN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 24-01-2020 só ingevul:In die vroeë jare tagtig het die jong mense gereeld gaan ........ .


3 % (afgerond)diskou
33 % (afgerond)disco
64 % (afgerond)disko 

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
Het jy die wond ........ voordat jy die pleister opgeplak het?


2 % (afgerond)ontgesmet
geöntsmet
3 % (afgerond)geontsmet
94 % (afgerond)ontsmet 

Woorde wat met “be-”, “ge-”, “her-”, “er-”, “ont-” en “ver-” begin, kry nie ʼn “ge-” in die verlede tyd of verboë vorm nie.
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Met al jou gepraat, bring jy my nou heeltemal in die ........ .


7 % (afgerond)blare
86 % (afgerond)war 
7 % (afgerond)steek

Die uitdrukking "in die war wees", beteken 'deurmekaar wees'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die prosessie het na die begraafplaas gery.
Wat is die woordsoort van die woord "prosessie" in bostaande sin?5 % (afgerond)bywoord
1 % (afgerond)lidwoord
3 % (afgerond)adjektief
91 % (afgerond)selfstandige naamwoord 

’n Selfstandige naamwoord verwys na ’n persoon, plek of saak. ’n Mens kan dit gewoonlik uitken deurdat ’n mens ’n lidwoord (“’n” of “die”) voor die woord kan sit en dat dit 'n meervoudsvorm het. Byvoorbeeld: prosessie - die prosessie - prosessies.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
84% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties