4955 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 21-03-2019 (vlak 2)vorige toets 21 MRT Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 21-03-2019 só ingevul:'n Sinoniem vir die woord "godsdiens" is ........ .


67 % (afgerond)religie 
27 % (afgerond)geloof
1 % (afgerond)kerk
6 % (afgerond)aanbidding

Sinonieme is verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
Die ........ tuinslang lek alweer.


gelasd
84 % (afgerond)gelaste 
16 % (afgerond)gelasde
gelast

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("gelas"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan. Die "t" is deel van die oorspronklike stam.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Dr. Venter is die nuwe hoof van die universiteit se ........ .


85 % (afgerond)Skool vir Tale 
7 % (afgerond)skool vir tale
5 % (afgerond)Skool vir tale
3 % (afgerond)Skool Vir Tale

Saakname wat as eiename optree, byvoorbeeld die name van departemente, afdelings of fakulteite, begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Soortname as eiename.
Daar was gistermiddag baie toeskouers by die sokker.
Onder watter subkategorie van naamwoorde val die woord "toeskouers" in bostaande sin?


4 % (afgerond)eienaam
24 % (afgerond)massanaam
31 % (afgerond)versamelnaam
42 % (afgerond)soortnaam 

Soortname is selfstandige naamwoorde wat konkrete dinge benoem en getel kan word, byvoorbeeld "toeskouer", "tafel", "motor" en "telefoon". Soortname begin gewoonlik met 'n kleinletter, teenoor eiename wat met 'n hoofletter begin.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties