3292 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 21-01-2021 (vlak 2)vorige toets 21 JAN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 21-01-2021 só ingevul:'n Homoniem is ’n woord wat ........ word as 'n ander woord.


83 % (afgerond)dieselfde klink en dieselfde gespel 
5 % (afgerond)dieselfde klink en min of meer dieselfde gespel
6 % (afgerond)min of meer dieselfde klink maar anders gespel
6 % (afgerond)anders klink maar dieselfde gespel

’n Homoniem is ’n woord wat dieselfde klink en dieselfde gespel word as ’n ander woord, maar heeltemal 'n ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld vertrek (kamer) en vertrek (weggaan).
Sien ook die bladsy Homonieme.
Hierdie ........ is baie klein en bedoel om mense ongesiens af te loer.


7 % (afgerond)kamaratjie
3 % (afgerond)kamerakie
24 % (afgerond)kamera'tjie
67 % (afgerond)kameratjie 

Woorde wat op 'n a aandig wat nie beklemtoon word nie, kry nie 'n afkappingsteken in die verkleiningsvorm nie.
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
Die ........ student het 'n pragtige Afrikaanse uitspraak.


72 % (afgerond)swart 
3 % (afgerond)Swart
24 % (afgerond)Swart of swart

Histories beskrywende kleurbenamings vir bevolkingsgroepe en vir lede van sulke groepe begin nie met 'n hoofletter nie.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Ek het die toneelstuk baie toeganklik vir die gewone publiek gevind.
Wat is die woordsoort van "toeganklik" in bostaande sin?


4 % (afgerond)voornaamwoord
30 % (afgerond)bywoord
3 % (afgerond)voegwoord
64 % (afgerond)byvoeglike naamwoord 

’n Adjektief of byvoeglike naamwoord beskryf die eienskap van die naamwoord. ’n Adjektief moet voor ’n selfstandige naamwoord kan staan, byvoorbeeld: Dit is ’n “toeganklike” toneelstuk. Adjektiewe het ook trappe van vergelyking, byvoorbeeld: “toeganklik”, “toegankliker”, “toeganklikste”.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
72% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties