Mobiele weergawe | Na groot weergawe
Eienaamsamestellings

Eienaamverbindings wat as eiename optree, kan op een van vier maniere geskryf word.

 • Sonder 'n koppelteken vas:
  • Izikomuseum
  • Royalhotel
  • Eiffeltoring
  • Iscorhoofkantoor 
  • Unescogrondwet 
 • Met 'n koppelteken vas en met 'n hoofletter na die koppelteken:
  • Iziko-Museum
  • Royal-Hotel
  • Eiffel-Toring
  • Iscor-Hoofkantoor
  • Unesco-Grondwet
 • Met 'n koppelteken vas en met 'n kleinletter na die koppelteken:
  • Iziko-museum
  • Royal-hotel
  • Eiffel-toring
  • Iscor-hoofkantoor
  • Unesco-grondwet
 • Los en elke deel met 'n hoofletter:
  • Iziko Museum
  • Royal Hotel
  • Eiffel Toring
  • Iscor Hoofkantoor
  • Unesco Grondwet

 


 

Eienaamverbindings wat as soortname optree, en waar die eienaam as eerste lid optree, word met of sonder 'n koppelteken vas geskryf. Byvoorbeeld:

 • Mercedes-Benztoerbus of Mercedes-Benz-toerbus
 • Nissanonderdele of Nissan-onderdele
 • Tafelbergpublikasie of Tafelberg-publikasie
 • Januarievergadering of Januarie-vergadering
 • Vrydagsessie of Vrydag-sessie


 

By eienaamverbindings wat as soortname optree en wat bestaan uit 'n nie-eienaamgedeelte, gevolg deur 'n eienaamgedeelte, word die nie-eienaamgedeelte met 'n koppelteken geskryf. Byvoorbeeld:

 • dubbelloop-Remington
 • hoëtrou-Samsung
 • stoet-Jersey
 • vierdeur-Mazda
 • volbloed-Bonsmara

 


 

By samestellings wat bestaan uit 'n nie-eienaamgedeelte, gevolg deur 'n eienaamverbinding as soortnaam, word die nie-eienaamgedeelte met 'n koppelteken vas geskryf. Byvoorbeeld:

 • dubbelloop-Remingtongeweer of dubbelloop-Remington-geweer
 • tweetoring-Hindoetempel of tweetoring-Hindoe-tempel


Eienaamverbindings met 'n syfer of simbool as eerste lid en 'n eienaam as die ander lid word met 'n koppelteken vas geskryf. Byvoorbeed:

 

 • 4x4-Nissanbakkie
 • V8-Ford
 • .22-Walther

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties