Mobiele weergawe | Na groot weergawe
Invoeging van konsonante of vokale

By sommige medeklinkerkombinasies word daar 'n vokaal uitgespreek, alhoewel 'n klinker nie in die spelling voorkom nie. Byvoorbeeld:

  • warm, kerm, derm, wurm (maar by darem word wel 'n e geskryf)
  • walm, palm, kalm
  • kern, lusern

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties