Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 08-07-2020 (vlak 1)vorige toets 08 JUL volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 08-07-2020 só ingevul:Ons praat hier van ........ bedrae geld wat vermors is.


1 % (afgerond)astronoom
93 % (afgerond)astronomiese 
2 % (afgerond)astonome
4 % (afgerond)astronoomiese

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("astronomiese"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Ek ........ julle om huis toe te gaan.


3 % (afgerond)beveël
96 % (afgerond)beveel  
1 % (afgerond)befeel
befeul

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute wanneer twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Twee letters wat dikwels verwar word, is "f" en "v".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Jan-Hendrik is bly om te hoor dat hy vir ’n ........ kwalifiseer.


8 % (afgerond)her eksamen
70 % (afgerond)hereksamen 
22 % (afgerond)her-eksamen

In Afrikaans word woorde wat uit meer as een woorddeel (oftewel morfeem) bestaan, altyd vas geskryf. 
Sien ook die bladsy Samestellings.
Die woord "haas" in die volgende sinne is ’n ........ .
Die dokter haas hom na die ongelukstoneel.
Ons bure het ’n haas as troeteldier.


3 % (afgerond)antoniem
2 % (afgerond)sinoniem
87 % (afgerond)homoniem 
8 % (afgerond)homofoon

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld "haas" (‘gou maak’) en "haas" (‘knaagdier’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
87% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties