Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 07-07-2020 (vlak 3)vorige toets 07 JUL volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 07-07-2020 só ingevul:Die pakkie moet asseblief by die ........ afgelewer word.


10 % (afgerond)sake adres
89 % (afgerond)sakeadres 
sakëadres
1 % (afgerond)sakeädres

Die deelteken word nie gebruik wanneer 'n "a" of 'n "o" voorafgegaan word deur 'n "e" wat tot 'n ander lettergreep behoort nie.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Ons het vandag by die ........ gekuier.


1 % (afgerond)Les Roux
3 % (afgerond)Les Rouxs
49 % (afgerond)Le Rouxs 
48 % (afgerond)Le Roux's

Anders as in Frans (waarvan die van "Le Roux" afkomstig is), word daar 'n "s" in Afrikaans gebruik in die meervoudsvorm, sonder 'n afkappingsteken. Daar kom ook nie 'n "s" na "Le" nie.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Haar lewe spreek van ware ........ .


24 % (afgerond)godsvrug of Godsvrug
6 % (afgerond)slegs Godsvrug
70 % (afgerond)slegs godsvrug 

Samestellings en afleidings met "god-" as eerste element wat nie meer as eiename optree nie, begin gewoonlik met 'n kleinletter.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Ná hul onlangse oorwinning teen hul aartsvyande is die span se ........ besonder hoog.


1 % (afgerond)morele
64 % (afgerond)moraal
32 % (afgerond)moreel 
2 % (afgerond)morale

Die woord "moraal" is die Afrikaans vir die Engelse "moral" en beteken die "les" in 'n storie, die etos van 'n geloof of denkrigting of sedelike beginsels. Die byvoeglike naamwoord hiervan is "moreel" of "morele".

Die s.nw. "moreel" is die Afrikaans van die Engelse "morale" en verwys na die geesteskrag van 'n groep.

Die span se moreel is dus hoog; tieners wat die spoor byster geraak het se moraal laat veel te wense oor.

Die byvoeglike naamwoord vir al twee hierdie selfstandige naamwoorde is in Afrikaans "morele".
(Bron: VivA)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
60% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties