Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 07-07-2020 (vlak 1)vorige toets 07 JUL volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 07-07-2020 só ingevul:Die rose gedy in hierdie bedding.
Wat is die woordsoort van "gedy" in bostaande sin?.


7 % (afgerond)selfstandige naamwoord
5 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
1 % (afgerond)voornaamwoord
86 % (afgerond)werkwoord 

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Sommige woorde, soos "gedy", kry egter nie 'n ekstra "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die dame in die apteek wou nie vir Wanda sonder haar ........ help nie.


74 % (afgerond)mediesefondskaart 
5 % (afgerond)mediese fonds kaart
1 % (afgerond)mediese-fonds-kaart
20 % (afgerond)mediese fondskaart

Samestellende samestellings kom voor waar 'n woordgroep ("mediese fonds") en 'n ander woord ("kaart") verbind. Juis omdat die woordgroep nou optree as die bepaler in die samestelling, word dit vas aan die kern geskryf.
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Toe ons gaan stap het, het ons ’n ........ in die veld gesien.


68 % (afgerond)rinkhals 
10 % (afgerond)Rinkhals
17 % (afgerond)rinkals
4 % (afgerond)Rinkals

Die gewone benaminge van plante en diere begin met kleinletters.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Idioom: Liewer ........ as nooit.


22 % (afgerond)nou
netnou
77 % (afgerond)laat 
1 % (afgerond)amper

Hierdie idioom beteken 'liewer laat as glad nie'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
76% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties