Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 02-07-2020 (vlak 3)vorige toets 02 JUL volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 02-07-2020 só ingevul:By tradisionele troues, wat noem ons die manlike metgeselle van blommemeisies?


1 % (afgerond)jonggeselle
1 % (afgerond)blommeseuntjies
73 % (afgerond)hofknapies 
25 % (afgerond)strooijonkers

Soos "bruid" naas "bruidegom" staan, so staan "strooimeisie" ("bridesmaid") naas "strooijonker" ("best-man"), en "blommemeisie" ("flower girl") naas hofknapie ("ring bearer").
Sien ook die bladsy Manlik/vroulik.
Die skilder het besluit om slegs die vrou se ........ in sy skildery te gebruik.


6 % (afgerond)silhoeëet
83 % (afgerond)silhoeët 
1 % (afgerond)silhoeet
11 % (afgerond)silhoët

Die deelteken word in sommige Afrikaanse simplekse en afleidings gebruik waarin daar twee of meer aangrensende vokaalletters voorkom wat tot verskillende lettergrepe behoort en wat uitgespreek sou kon word asof hulle tot dieselfde lettergreep behoort. Die deelteken dui hier die begin van 'n nuwe lettergreep aan.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die korrekte manier om die woord "slinger" af te kap is ........ .


3 % (afgerond)sli-nger
44 % (afgerond)sling-er
53 % (afgerond)slin-ger 

By woorde wat op 'n "ng"-klank afgekap word, kom die koppelteken tussen die "n" en die "g", byvoorbeeld "slin-ger".
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Die ........ waarborg Amanda dat sy al die geld wat sy verloor het, sal terugkry as sy 'n week in yskoue water bad.


62 % (afgerond)sangoma of sangôma 
28 % (afgerond)slegs sangoma
4 % (afgerond)slegs sanghoma
6 % (afgerond)slegs sangôma

Wanneer 'n lang [ᴐ:]-klank in 'n beklemtoonde, oop lettergreep van leenwoorde uit Afrikatale voorkom, word dit gewoonlik met 'n "o" weergegee. Die spelling met die "ô" word in hierdie geval om historiese redes ook aanvaar.
Die woord "sangoma"of "sangôma" is 'n leenwoord uit Zoeloe.
Sien ook die bladsy Afrikataalleenwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
68% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties