4392 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 24-03-2020 (vlak 3)vorige toets 24 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 24-03-2020 só ingevul:Die skilder het besluit om slegs die vrou se ........ in sy skildery te gebruik.


8 % (afgerond)silhoeëet
83 % (afgerond)silhoeët 
1 % (afgerond)silhoeet
8 % (afgerond)silhoët

Die deelteken word in sommige Afrikaanse simplekse en afleidings gebruik waarin daar twee of meer aangrensende vokaalletters voorkom wat tot verskillende lettergrepe behoort en wat uitgespreek sou kon word asof hulle tot dieselfde lettergreep behoort. Die deelteken dui hier die begin van 'n nuwe lettergreep aan.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Verskeie ........ het deur die jare aan die hoof van die Inkamana Abdy in Vryheid, KwaZulu-Natal (die tuiste van die benediktyne in Suid-Afrika) gestaan.


53 % (afgerond)abte 
35 % (afgerond)abbe
11 % (afgerond)abbotte
1 % (afgerond)abs

Die meervoud van die woord "ab" ('die owerste van 'n monnikeklooster of -orde'; Engels 'abbot') is "abte". Ander voorbeelde van Afrikaanse woorde wat hul meervoude vorm deur die toevoeging van "-te" is "bees(te)", "lys(te)", "plig(te)", "produk(te)" en "tydskrif(te)".
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
'n Boek wat onontbeerlike inligting oor babas aan vele nuwe ouers verskaf, is ........ .


suster lilian se babasorgboek
24 % (afgerond)Suster Lilian se babasorgboek
76 % (afgerond)Suster Lilian se Babasorgboek 
suster lilian se Babasorgboek

Die eerste woord van 'n publikasietitel begin met 'n hoofletter, terwyl die ander hoofwoorde met hoofletters of kleinletters geskryf kan word.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
Die ........ wat ons van die produksie gekry het, was baie positief.


61 % (afgerond)terugvoer of terugvoering 
5 % (afgerond)slegs terugvoering
slegs uitvoering
34 % (afgerond)slegs terugvoer

Volgens die AWS is die woorde "terugvoer" en "terugvoering" albei korrek en word as wisselvorme beskou, hoewel ander bronne 'n onderskeid mag maak.
ʼn Wisselvorm is ʼn alternatiewe skryfwyse van ʼn woord wat steeds korrek is, byvoorbeeld, “terugvoer – terugvoering”; “Mexiko – Meksiko”; “restaurant – restourant”; “teweegbring – teweeg bring”.
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
TOTAALRESULTAAT:
68% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties