3908 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 19-08-2019 (vlak 2)vorige toets 19 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 19-08-2019 só ingevul:Sy het die werk eenvoudig aan ons opgedring.
Wat is die woordsoort van "opgedring" in bostaande sin?


91 % (afgerond)werkwoord 
3 % (afgerond)adjektief
6 % (afgerond)bywoord
voegwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. By skeibare werkwoorde word die verlede tyd met "-ge-" aangedui, byvoorbeeld "opdring - opgedring".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die digitale maatskappy het 'n nuwe ........ by sy reeks mobiele finansiële dienste gevoeg.


11 % (afgerond)nanoleningproduk
2 % (afgerond)nanolenings produk
3 % (afgerond)nanolenings-produk
84 % (afgerond)nanoleningsproduk 

By sommige samestellings is ’n verbindingsklank verpligtend, byvoorbeeld “nanoleningsproduk”, “ambagsman”, “denneboom”, “nooiensvan” en “kinderkamer”. Woorde met verbindingsklanke word altyd vas geskryf.
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
Johan is so ʼn ........ heer; hy het die mooiste maniere.


1 % (afgerond)galant
gelant
90 % (afgerond)galante 
8 % (afgerond)gelante

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("galant"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die moontlikheid dat die brandstofprys weer sal styg, sal ........ by die meeste motoriste.


11 % (afgerond)sorgbaar
20 % (afgerond)erns baar
9 % (afgerond)ernsbaar
60 % (afgerond)sorg baar 

"Baar" is om 'voort te bring'; in 'n figuurlike sin beteken dit 'veroorsaak'.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
TOTAALRESULTAAT:
81% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties