3896 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 13-08-2019 (vlak 2)vorige toets 13 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 13-08-2019 só ingevul:Ferdi is die ........ lid van die gemeente.


meer aktiefste
8 % (afgerond)mees aktiefste
92 % (afgerond)aktiefste 

Trappe van vergelyking volg gewoonlik ’n gevestigde patroon: Daar is die stellende trap, byvoorbeeld “aktief”, die vergrotende trap, byvoorbeeld “aktiewer” en die oortreffende trap, byvoorbeeld “die aktiefste”.
Sien ook die bladsy Trappe van vergelyking.
Johan se ........ is weens sy swak taalgebruik afgekeur.


2 % (afgerond)ansoek
aan soek
98 % (afgerond)aansoek 

In geslote lettergrepe (soos in die woord “aansoek”) word lang klanke verdubbel om aan te dui dat hulle lank uitgespreek word (AWS 16.1).
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Die ........ is bekend vir haar hoë melkproduksie.


56 % (afgerond)fries of Fries 
11 % (afgerond)slegs fries
33 % (afgerond)slegs Fries

Benamings van diererasse ("fries" of "Fries"), kultivars, plantvariëteite ens. kan met ’n hoofletter of ’n kleinletter begin (AWS 9.7d).
Sien ook die bladsy Dier- en plantname.
Watter weetwoord verteenwoordig die woord "omnibus" in die volgende twee sinne?
Janet maak van 'n omnibus (openbare vervoermiddel) gebruik om by haar werk te kom.
Die omnibus van die bekende skrywer is baie gewild.


26 % (afgerond)poliseem
20 % (afgerond)verkeerde woordkeuse
51 % (afgerond)homoniem 
3 % (afgerond)sinoniem

'n Homoniem is ’n woord wat dieselfde klink en dieselfde gespel word as 'n ander woord, maar 'n heeltemal ander betekenis en oorsprong het.
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
74% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties